Härliga Liv, Hälsomässa i Nyköping

 

Anmälan

Anmäl er genom att skicka ett mail till info@harligaliv.se.

Med i mailet vill vi att ni har med:

 • Verksamhetsbeskriving (Då vi märker att många aktörer, oavsett inriktning även är återförsäljare av Forever Living produkter, är vi tvunga att begränsa dessa produkter i andra montrar än de som köpt och fått ok på en sådan monter.)
 • Kontaktuppgifter (namn på ansvarig person, adress, telefonnummer, organisationsnummer mm)
 • Uppgifter om hur stor utställningsyta ni vill hyra
 • Uppgifter om ni vill hyra ett bord
 • Hemsida (om ni vill att vi ska skriva ut det i utställarförteckningen)
 • Eventuella speciella önskemål. (Egen skrämvägg etc.)
 • Intresserad av att hålla Workshop/Föreläsning, inom vilket ämne/inriktning och upplägg.
 •  Genom att anmäla er till eventet accepterar ni villkoren som redovisas nedan.Då det är ett begränsat antal utställningsplatser förbehåller vi oss rätten att sortera ur bland anmälningarna för att få till ett bredare utbud med olika aktörer, där vi då ser till tidpunkt för anmälan samt verksamhetsbeskrivning för att få till den bästa mixen av olika företag. Gällande föreläsningar/workshop tillämpas samma urvalsprincip för att skapa ett brett utbud för besökarna. Er anmälan är bindande och datum för betalning meddelas i ert bekräftelsemail efter en godkänd anmälan. En faktura kommer att skickas ut varpå det är viktigt med kontaktuppgifterna för detta.

Priser

 • Utställningsyta 2x2 meter kostar 700:-   inkl. moms.   
 • Utställningsyta 4x2 meter kostar 1400:- inkl. moms.
 • Träbord ca 90x180 cm finns att hyra för 50:- inkl. moms.
 • Reklamplats entrétorg/beachflagga: ca 1x1 m. 500:- inkl. moms.
 • Workshop/Föreläsning: Tillgång till lokal 30 eller 60 minuter, förberedelse och avslut 5 minuter vardera. 395:- inkl.moms./30 minuter.      750 kr / 60 minuter.

El finns att tillgå, men det är begränsad tillgång. Var därför noga med att ange vid anmälan eventuellt behov av el.

Skarvsladdar och skarvdosor finns ej att tillgå, varpå ni får ta med det själva.

Skärmväggar finns ej till utlåning. Var vänlig och meddela oss om ni har med skärmvägg eller behandlingsbänk för att vi ska kunna planera för passande placering.För information så är det inom mässområdet öppna utställarplatser, dvs det finns inga bås eller skärmväggar (om ni inte tar med er egna).Avgift betalas enligt datum på anmälningskontrakt som upprättas i och med godkänd anmälan. Då anmälan är bindande betalas avgiften enbart tillbaka vid särskilda orsaker. Vid elavbrott är arrangören inte återbetalningsskyldig. 

 

Avgift betalas enligt datum på anmälningskontrakt som upprättas i och med godkänd anmälan. Då anmälan är bindande betalas avgiften enbart tillbaka vid särskilda orsaker.

 Vid elavbrott är arrangören inte återbetalningsskyldig.

Vi ser gärna att ni som utställare hjälper till att marknadsföra mässan så gott ni kan, då det gynnar både er samt de andra utställarna.

Efter mässans slut

Alla utställare ansvarar för renhållning av den förhyrda ytan. Detta avser allt eget material och grovstädning. Arrangörerna ansvarar för den allmänna renhållningen. Sopsäckar kommer att finnas att tillgå från arrangörerna. Dessa ska efter städning lämnas vid anvisad plats.

  

Marknadsföring

Annonsering för mässan kommer att ske via lokala tidningar och affischer, på hemsidan samt via event på facebook.

Vi ser gärna att ni som utställare hjälper till att marknadsföra mässan så gott ni kan, då det gynnar både er samt de andra utställarna.

  

Försäkringar

Arrangörerna av mässan ansvarar inte för eventuella skador som framkommer genom fel eller försummelse av utställare. Alla utställare ansvarar själva för att teckna och bekosta den försäkring som krävs för dennes utställda produkter. Alla utställare ansvarar själva för deras utställningsområde, däri inkluderat varor och inventarier.

 

Eventuella tvister som uppkommer ska i fullaste mån lösas på fredligt sätt. Om de ej kan lösas så ska de avgöras enligt den gällande lagstiftningen.

 

Disposition av utställarplatser

Från och med klockan 08.00 den 10 mars har ni tillgång till era utställarplatser. De kommer då att vara utplacerade och märkta för att ni på lättaste sätt ska hitta till just er plats.

 

Vi ser att ni är klara med er montering av er plats senast 09:45 så att ni får lite tid till att andas innan vi öppnar portarna för besökarna. Det kommer att finnas personal på plats under monteringstiden ifall ni har några frågor.

  Kom ihåg!

Ta med duk till erat bord

Glöm ej skarvsladd och skarvdosa om ni behöver det